• slide1.jpg
 • slide2.jpg

logopedieLogopedieSpreken en verstaan


Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts. Logopedie is méér dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen of stotteren worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht.Wat doet de logopedist


De logopedist verleent hulp bij stoornissen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor. Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie/verzorgers/ouders/leerkracht van de patiënt. 
Logopedische hulp is er voor kinderen en volwassenen op het gebied van:Adem en stem

 • onvoldoende adembeheersing
 • heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik
 • heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen Mondgewoonten

 • mondademen
 • slappe mondmotoriek
 • duimen
 • afwijkend slikkenSpraak

 • onduidelijk spreken
 • het niet goed uitspreken van klanken
 • stotteren
 • onduidelijk spreken, b.v. na een hersenbloeding

Taal

 • vertraagde taalontwikkeling
 • onvoldoende taalbegrip en taalgebruik
 • taalverlies, b.v. na een hersenbloedingGehoor

 • verminderde klankwaarneming
 • slechthorendheid
 • doofheid Logopedische hulp wordt vergoed


De kosten voor logopedische behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed. 

Liesbeth van Gulik is sinds 1993 verbonden aan het Paramedisch Centrum Noordwijk. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
U kunt bij haar terecht voor onderzoek en behandeling op het gebied van o.a.

 • Articulatie
 • Taal
 • Stem
 • Neurologische spraak- en taalstoornissen

Het maken van een afspraak

071-3611479 - ma. t/m vrij.