• slide1.jpg
  • slide2.jpg

COPD

Wat is COPD?

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longaandoeningen) en is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door vernauwing van de luchtwegen. Deze vernauwing wordt langzaam erger en hangt meestal samen met een abnormale ontstekingsreactie van de longen op prikkels van buitenaf, zoals roken, kleine gasdeeltjes of fijnstof. De vernauwing maakt het ademen moeilijker en minder efficiënt.

Typische verschijnselen van COPD zijn hoesten en slijm opgeven. Kortademigheid bij inspanning is een ander veel voorkomend verschijnsel bij patiënten met COPD. Een piepende ademhaling kan ook onderdeel zijn van deze reeks van symptomen. Patiënten met COPD kunnen geregeld luchtweginfecties hebben, waardoor hun conditie verder achteruitgaat. Op den duur kan COPD een grote invloed hebben op hun dagelijks doen en laten.

Fysiotherapie en COPD

De huisarts kan u op basis van longfunctiegegevens en uw klachtenpatroon verwijzen naar de fysiotherapeut. Het kan ook zijn dat u eerst wordt doorgestuurd naar de longarts. Aan de hand van longfunctie- en inspanningstesten kan de longarts ook de ernst van de COPD vaststellen. Afhankelijk van de uitslag wordt u verwezen naar de fysiotherapeut.

De fysiotherapeut (die een aparte opleiding heeft gevolgd voor het behandelen van mensen met COPD) kan u helpen door middel van een longreactivatie programma uw conditie te verbeteren met behulp van inspanningstraining en spierkracht oefeningen. Alledaagse activiteiten kunnen dan op den duur minder inspanning gaan kosten. Behalve voor conditie verbetering heeft de fysiotherapeut ook aandacht voor uw ademhaling. Indien nodig leert de fysiotherapeut u een aantal ademhalingsoefeningen om o.a. het slijm beter te kunnen ophoesten. Tevens let de fysiotherapeut tijdens inspanning op het tempo waarin u actief bent, zodat u op die manier de kortademigheid kan beïnvloeden.

Werkwijze

Tijdens het eerste bezoek probeert de fysiotherapeut een beeld te krijgen van uw klachten o.a. door het invullen van een paar vragenlijsten. Er wordt gesproken over uw verwachtingen en de mogelijkheden die fysiotherapie u kan bieden. Tijdens het tweede bezoek worden er een aantal tests afgenomen om een indruk te krijgen van uw conditie en spierkracht. Aan de hand van de uitslagen van de tests wordt er een individueel trainingsprogramma gemaakt. In een één op één situatie wordt u wegwijs gemaakt met uw trainingsprogramma. Aan de hand van uw eigen voorkeur kan u daarna doorstromen in een trainingsgroep van COPD patiënten of de begeleiding blijft één op één.

Doelen

Het doel van de behandeling is het verbeteren van uw inspanningsvermogen en uw spierkracht. U traint in uw eigen tempo en volgt uw eigen programma. Dit individuele programma wordt regelmatig aangepast aan uw mogelijkheden. Tussentijds worden er opnieuw metingen gedaan en vergeleken met de resultaten van de intake om zo uw vorderingen vast te stellen. Deze cijfers worden met de verwijzer gedeeld.

Kosten

De vergoeding door uw zorgverzekeraar wordt bepaald door de mate van COPD en de dekking van uw aanvullende verzekering, na 20 behandelingen komt de vergoeding uit de basisverzekering. Tijdens het eerste gesprek met de fysiotherapeut wordt bekeken hoe het in uw situatie geregeld is.