• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Move to Feel Better

“Move to feel better” is een beweegprogramma voor patiënten met DM type 2.

Met name is dit programma opgesteld voor patiënten die het niet lukt zelfstandig een actieve leefstijl te ontwikkelen of te onderhouden. De zorgverleners stellen een “programma op maat” samen.
Bewegen heeft namelijk invloed op verschillende factoren die betrokken zijn bij de regulering van het bloedsuikergehalte. Ook afvallen is één van de speerpunten.
De huisarts of POH (praktijkondersteuner) verwijst u door.

Het programma ziet er als volgt uit:

Intake:
Hier wordt door middel van testen en vragenlijsten de begin conditie vastgesteld.
Duur: 1 uur
De training:
Hier wordt met name aandacht besteed aan de conditie en spierkracht .
12 weken 2uur per week.
De 24 trainingen vinden plaats onder leiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten in de goed geoutilleerde sportruimte van het Paramedisch-Centrum-Noordwijk Westeinde 94 Noordwijkerhout.

Voor het intake gesprek wordt individueel een afspraak gemaakt.
De trainingen vinden plaats op dinsdag- en vrijdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Het trainen vindt plaats in groepsverband, waarbij de groepsgrootte max. 6-8 personen bedraagt.

diabetes