• slide1.jpg
 • slide2.jpg

logopedieLogopedieSpreken en verstaan


Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts. Logopedie is méér dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen of stotteren worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht.Wat doet de logopedist


De logopedist verleent hulp bij stoornissen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor. Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie/verzorgers/ouders/leerkracht van de patiënt. 
Logopedische hulp is er voor kinderen en volwassenen op het gebied van:Adem en stem

 • onvoldoende adembeheersing
 • heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik
 • heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen Mondgewoonten

 • mondademen
 • slappe mondmotoriek
 • duimen
 • afwijkend slikkenSpraak

 • onduidelijk spreken
 • het niet goed uitspreken van klanken
 • stotteren
 • onduidelijk spreken, b.v. na een hersenbloeding

Taal

 • vertraagde taalontwikkeling
 • onvoldoende taalbegrip en taalgebruik
 • taalverlies, b.v. na een hersenbloedingGehoor

 • verminderde klankwaarneming
 • slechthorendheid
 • doofheid Logopedische hulp wordt vergoed


De logopedist in ons centrum is Lisette den Elzen-Bel. Op maandagen en woensdagen helpt zij clienten van alle leeftijden met problemen in communicatie(taalbegrip,taalproductie,taalgebruik,articulatie,stotteren,stem,verstaanbaarheid) en slikken (OMFT)

Lisette is sinds 2009 werkzaam als logopedist in de vrije vestiging.In 2022 heeft ze de stap gezet om haar eigen logopediepraktijk op te zetten: Logopedie de Libel. Vanaf het jaar 2022 is ze gevestigd in de mooie locatie op het Westeinde. Naast logopedie en praktijkhouder is ze gecertificeerd Hanentherapeut en klinisch linguist.

De kosten voor logopedische behandelingen worden in principe door alle zorgverzekeraars vergoed, maar met CZ,OHRA en de Nationale  Nederlanden heeft logopedie de Libel geen contract gesloten. De client zal de rekeningen dan zelf bij de zorgverzekeraar moeten indienen en mogelijk wordt een gedeelte niet vergoed. Bij personen boven de 18 jaar wordt eerst het eigen risico aangesproken.

Voor meer informatie en aanmelden zie www.logopedielibel.nl Houdt u rekening met wachttijden.

U kunt bij haar terecht voor onderzoek en behandeling op het gebied van o.a.

 • Articulatie
 • Taal
 • Stem
 • Neurologische spraak- en taalstoornissen
 • Afwijkend mondgedrag (Oromyofunctionele therapie(OMFT)